Aby podjąć naukę w Rocznej Szkole Prezenterek i prezenterów Radiowo-Telewizyjnych należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Uśmiechnięta Kobieta wypełniająca formularz zapisu

Po otrzymaniu od Was Formularza zgłoszeniowego, prześlemy Wam e-mailem Umowę kształcenia, która będzie wymagała uzupełnienia Waszych danych personalnych oraz złożenia Waszego podpisu. Następnie, po mailowym otrzymaniu podpisanej przez Was umowy, wystawimy Wam pierwszą fakturę. Po odnotowaniu opłaty wpiszemy Was na listę Uczestników. Wszelkie dokumenty w wersji papierowej (umowa, faktura) przekażemy Wam na pierwszym zjeździe.
Nie wymagamy świadectwa maturalnego ani żadnych dokumentów potwierdzających Wasz poziom wiedzy. Dlatego jeżeli „podwinęła Ci się noga” podczas matury lub nie dostałeś się na wymarzony kierunek studiów i chcesz spróbować za rok jeszcze raz – pozyskaj w tym czasie umiejętności, które niezależnie od przyszłego zawodu przydadzą się Tobie w życiu, również tym prywatnym. Nauczysz się panować nad stresem podczas budowania wypowiedzi, zyskasz płynność mówienia, perfekcyjną autoprezentację, a przede wszystkim swobodę w wypowiadaniu się na różne tematy i pewność siebie.
Pomiędzy zjazdami w naszej Szkole możesz swobodnie pracować i uczyć się innych rzeczy, ponieważ NIE będziemy wymagali od Ciebie przyswajania wiedzy i zaliczania jej w postaci egzaminów czy testów. Umiejętności, które w sobie wyćwiczysz przydadzą się Tobie podczas przyszłych życiowych egzaminów, starania się o pracę, zdobywania awansów i zjednywania sobie ludzi, zarówno w relacjach zawodowych, rodzinnych jak i towarzyskich.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!

Imię i Nazwisko (wymagane)

Adres E-mail (wymagane)

Telefon Kontaktowy (wymagane)

Adres Korespondencyjny (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miasto lub Miejscowość (wymagane)

Płatnik faktur. Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko (wymagane)

Imię i Nazwisko Płatnika faktur (o ile jest inny niż Uczestnik Szkoły)

Numet telefonu Płatnika faktur (o ile jest inny niż Uczestnik Szkoły)

Adres e-mail Płatnika faktur (o ile jest inny niż Uczestnik Szkoły)

Adres, który ma widnieć na fakturach (o ile jest inny niż korespondencyjny)

Kod pocztowy, który ma widnieć na fakturach (o ile jest inny niż korespondencyjny)

Miasto, które ma widnieć na fakturach (o ile jest inne niż korespondencyjne)

NIP, który ma widnieć na fakturach (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach oferowania usług szkoleniowych (wymagane)

Wpisz wynik działania