Prezenterzy radiowi w studiu

Program zajęć Kierunek: Prezenter Radiowy

10 spotkań po 16 godzin – łącznie 160 godzin.

ZJAZD 1 – pierwszy dzień w sali, drugi dzień w Radio Afera w Poznaniu

 1. Podstawy sztuki prezenterskiej w radiu.
 2. Co musi potrafić i wiedzieć prezenter radiowy?
 3. Techniki mówienia do różnych mikrofonów.
 4. Mówienie z dbałością o to, żeby słuchacz nie słyszał mlaskania, oddechów i zgłosek wybuchowych – warsztat.
 5. Pierwsze nagrania przed radiowym mikrofonem – warsztat.
 6. Poszukiwanie informacji do przygotowania wiadomości dla słuchaczy (selekcja najciekawszych informacji, z jakich źródeł korzystać, jak przekazywać informacje, żeby nie były zwykłym powtórzeniem tego, co słuchacz może przeczytać w Internecie)
 7. Pierwsze nagrania informacji radiowych – wiadomości z kraju i ze świata – warsztat.

ZJAZD 2  – pierwszy dzień w sali, drugi dzień w Radio Afera w Poznaniu

 1. Kontrolowanie swoich emocji. Umiejętne panowanie nad stresem.
 2. Koncentracja i podzielność uwagi.
 3. Czytanie połamańców językowych jako trening wyraźnego wypowiadania słów.
 4. Czytanie trudnych tekstów z interpretacją.
 5. Nagrywanie efektów specjalnych – śmiech serdeczny, śmiech szyderczy, płacz i szloch, kichanie i mówienie przez nos, chrząkanie, euforyczne krzyczenie – warsztat.
 6. Pierwsze wejścia pomiędzy utworami muzycznymi – warsztat.
 7. Czytanie wiadomości, newsów i prognozy pogody – doskonalenie warsztatu.

ZJAZD 3 – zjazd w Radio Afera w Poznaniu

 1. Emisja głosu – warsztat.
 2. Dykcja i artykulacja – warsztat.
 3. Fonogeniczność (barwa głosu) – warsztat.
 4. Tempo mówienia – warsztat.
 5. Kultura języka polskiego.
 6. Prowadzenie audycji radiowej – wejścia pomiędzy utworami muzycznymi, zachęcanie do wysyłania sms’ów konkursowych – zajęcia doskonalące warsztat początkującego prezentera.
 7. Doskonalenie umiejętności czytania „najświeższych” faktów – warsztat.

ZJAZD 4 – pierwszy dzień w sali, drugi dzień w Radio Afera w Poznaniu

 1. Autoprezentacja w radiu – co słyszą ludzie?
 2. Język wypowiedzi dziennikarskiej.
 3. Przygotowanie i prowadzenie wywiadów z naukowcami, artystami, biznesmenami, dziećmi – warsztat.
 4. Zachęcanie słuchaczy do komentowania na stronie internetowej radia bieżącego tematu – warsztat.
 5. Prowadzenie rozmów na antenie z słuchaczami – warsztat.
 6. Prowadzenia konkursów z nagrodami – warsztat.

ZJAZD 5 – zjazd w Radio Merkury w Poznaniu

 1. Prowadzenie debaty politycznej.
 2. Prowadzenie debaty społecznej.
 3. Czytanie faktów informacyjnych (politycznych, społecznych i sportowych) – warsztat doskonalący.
 4. Dziennikarstwo sportowe – warsztat.
 5. Relacje na żywo z wydarzeń sportowych – warsztat.

ZJAZD 6  – pierwszy dzień w sali, drugi dzień w Radio Merkury w Poznaniu

 1. Etyka dziennikarska. Prawo mediów.
 2. Prawa autorskie. Ochrona własności intelektualnej.
 3. Prowadzenie tematycznego programu radiowego, np. dla dzieci, Sylwester, Walentynki, itp. – warsztat.
 4. Reporter radiowy jako odłam dziennikarstwa – praca w terenie.
 5. Reporter przeprowadza wywiady w terenie – warsztat.
 6. Reporter prowadzi reportaże w terenie z różnych wydarzeń – warsztat.
 7. Prognoza pogody, dodatkowe komentarze pogodowe prezentera – warsztat.

ZJAZD 7 – zjazd w Radio Merkury w Poznaniu

 1. Nabycie umiejętności czytania reklam – warsztat.
 2. Mówienie niskim i wysokim tonem – warsztat.
 3. Mówienie pogodne i przygnębiające – warsztat.
 4. Nagrywanie tekstu z emocjami: radością, smutkiem, złością, namiętnością, sentymentem, dumą, wstydem, strachem… – warsztat.
 5. Nagrywanie tekstów w parach oraz w kilka osób – warsztat.
 6. Nagrywanie komunikatów – warsztat.
 7. Odgrywanie scenek – warsztat.

ZJAZD 8 – zjazd w Radio Afera w Poznaniu

 1. Praca z zegarem audycji – warsztat.
 2. Prowadzenie audycji radiowej przed dwóch prezenterów – wejścia pomiędzy utworami muzycznymi – warsztat.
 3. Czytanie wiadomości w parach – warsztat.
 4. Żarty sytuacyjne (w parach) na antenie radia – warsztat.
 5. Prowadzenie w parach konkursów z słuchaczami – warsztat.
 6. Umiejętność improwizacji. Błyskawiczne reagowanie na różnorodne sytuacje – warsztat.

ZJAZD 9 – zjazd w Radio Merkury w Poznaniu

 1. Opowiadanie historii i żartów słuchaczom – warsztat
 2. Zwróć uwagę słuchacza, niech zapamięta co mówiłeś (kotwica w audycji, ćwiczenie umiejętności wybierania kluczowego zagadnienia) – warsztat
 3. Psychologiczne i socjologiczne aspekty percepcji słuchaczy, w odniesieniu do grup docelowych, typów audycji radiowych i pór emisji – warsztat
 4. Ustawianie hierarchii ważności wątków i akcentowanie kluczowego zagadnienia – warsztat
 5. Ćwiczenie umiejętności powracania do głównego wątku i nawiązywania do niego w rozmowie na żywo (dla osoby zadającej pytania i dla osoby odpowiadającej) – warsztat
 6. Podsumowanie monologu i rozmowy jako warunek konieczny skutecznego komunikowania – warsztat
 7. Prowadzenie audycji radiowej – wejścia pomiędzy utworami muzycznymi oraz blok informacyjny – doskonalenie warsztatu.

ZJAZD 10 w Radio Merkury w Poznaniu

 1. Paca z zegarem audycji – prowadzenie godzinnej audycji radiowej ze wszystkimi elementami (wejścia pomiędzy utworami, konkurs radiowy, ciekawostki i anegdotki, blok informacyjny – wiadomości, prognoza pogody, itp.) – warsztat.
 2. Podsumowanie nabytych umiejętności ze wszystkich 10 zjazdów.
 3. Uroczyste wręczenie dyplomów.