Mężczyzna występujący publicznie

ZJAZD 1 – Wstęp

 1. Przygotowanie do skutecznego wystąpienia publicznego.
 2. Prelekcja, przemówienie, wystąpienie.
 3. Wystąpienie podczas konferencji.
 4. Przygotowanie do wywiadu w radiu.
 5. Przygotowanie do wywiadu w telewizji.
 6. Przygotowanie do wywiadu prasowego, autoryzacja wypowiedzi.
 7. Podstawy pracy z mikrofonem.
 8. Podstawy pracy z kamerą.
 9. Warsztaty z każdego powyższego typu wystąpienia publicznego, precyzyjna konstruktywna krytyka, powtórzenie wystąpienia po otrzymaniu informacji zwrotnej.

 

ZJAZD 2 – Komunikacja werbalna

 1. Jak mówić, żeby nas słuchano? Czyli jak zdobyć zainteresowanie i utrzymać uwagę słuchaczy.
 2. Język wypowiedzi zależny od grona odbiorców wystąpienia publicznego.
 3. Poprawność językowa w wystąpieniach publicznych.
 4. Najczęstsze językowe błędy, maniery i naleciałości lokalne.
 5. Sztuka zadawania trafnych pytań.
 6. Sztuka udzielania odpowiedzi na trudne pytania. Trudne pytanie czy trudny pytający?
 7. Uważne słuchanie rozbudowanych pytań i precyzyjne udzielanie odpowiedzi.
 8. Kiedy i w jaki sposób przerwać czyjąś wypowiedź lub pytanie?
 9. Perswazja słowna i gry słów jako skuteczne elementy publicznych wystąpień.
 10. Samoobrona przed manipulacją, prowokacją, złośliwością, atakami, zaczepkami, podtekstami i wrogością.
 11. Warsztaty z wystąpień publicznych opartych o powyższe wskazówki, precyzyjna konstruktywna krytyka, powtórzenie wystąpienia po otrzymaniu informacji zwrotnej.

 

ZJAZD 3 – Wszystko o komunikacji niewerbalnej

 1. Mowa ciała czyli nieświadoma komunikacja podczas wystąpienia publicznego.
 2. Postawa ciała – jak stać, jak chodzić, jak siadać, siedzieć i wstawać.
 3. Wzrok, spojrzenia, spuszczanie wzroku – co o nas mówią nasze oczy?
 4. Kontakt wzrokowy z publicznością.
 5. Mimika – ważny element wypowiedzi publicznej.
 6. Uśmiech lub powaga zależne od okoliczności.
 7. Gesty – co oznaczają, o czym świadczą i co o nas mówią?
 8. Oddech podczas wystąpień publicznych.
 9. Panowanie nad głosem podczas wystąpienia publicznego.
 10. Tempo mówienia, znaczenie pauzy podczas wystąpień publicznych.
 11. Intonacja, artykulacja, akcenty w wystąpieniach publicznych.
 12. Dykcja podczas wystąpień publicznych.
 13. Warsztaty z wystąpień publicznych opartych o powyższe wskazówki, precyzyjna konstruktywna krytyka, powtórzenie wystąpienia po otrzymaniu informacji zwrotnej.

 

ZJAZD 4 – Techniki komunikacyjne podczas wypowiedzi publicznej

 1. Radzenie sobie z własnymi pomyłkami i wpadkami.
 2. Jak poradzić sobie z nagłą „pustką w głowie”?
 3. Techniki pobudzania niezainteresowanych lub znudzonych słuchaczy.
 4. Techniki pobudzania nieśmiałych lub małomównych uczestników rozmowy.
 5. Techniki dyscyplinowania gadatliwych słuchaczy, którzy przeszkadzają w wystąpieniu.
 6. Techniki pozyskiwania przychylności słuchaczy.
 7. Warsztaty z wystąpień publicznych opartych o powyższe wskazówki, precyzyjna konstruktywna krytyka, powtórzenie wystąpienia po otrzymaniu informacji zwrotnej.

 

ZJAZD 5 – Przygotowanie merytoryczne

 1. Wzorce budowania prezentacji i wystąpień.
 2. Funkcje i proporcje: wstępu, rozwinięcia i zakończenia.
 3. Zasada 3P czyli kolejność i struktura elementów wypowiedzi.
 4. 4 modele struktury logicznej prezentacji.
 5. Model Rekina czyli jak zjednać sobie odbiorcę i zostawić po sobie mocne wrażenia?
 6. Pionowa i pozioma struktura przekazu – mówienie w zrozumiały sposób.
 7. Warsztaty z wystąpień publicznych opartych o powyższe wskazówki, precyzyjna konstruktywna krytyka, powtórzenie wystąpienia po otrzymaniu informacji zwrotnej.

 

ZJAZD 6 – Ważne składowe wystąpień publicznych

 1. Pierwsze wrażenie podczas wystąpienia publicznego.
 2. Wygląd i ubiór najlepiej dopasowany do okoliczności.
 3. Techniki mówienia do małego grona oraz do dużego audytorium.
 4. Prezentacja multimedialna kontra wystąpienie z notatkami.
 5. Ruch sceniczny podczas wystąpień publicznych z użyciem prezentacji multimedialnej.
 6. Ruch sceniczny podczas wystąpień publicznych z użyciem notatek.
 7. Zachowanie podczas wypowiedzi przy mównicy.
 8. Ruch sceniczny z mikrofonem w dłoni.
 9. Składanie gratulacji i podziękowań na dużej scenie.
 10. Wręczanie kwiatów, nagród, pucharów, dyplomów na scenie.
 11. Warsztaty z wystąpień publicznych opartych o powyższe wskazówki, precyzyjna konstruktywna krytyka, powtórzenie wystąpienia po otrzymaniu informacji zwrotnej.

 

ZJAZD 7 – Przygotowanie prezentacji multimedialnej

 1. Temat wystąpienia, cele prowadzącego, a potrzeby słuchaczy.
 2. Przygotowanie tekstu wystąpienia.
 3. Dobranie odpowiednich materiałów na prezentację, tak aby przyciągały uwagę słuchaczy oraz utrzymywały skupienie i zainteresowanie.
 4. Struktura perfekcyjnej prezentacji w PowerPoint.
 5. Zasady graficznego przedstawiania tekstu na slajdach.
 6. Urozmaicanie prezentacji w programie Power Point dla lepszego przekazu informacji.
 7. Unikanie zbyt wielu efektów specjalnych, które mogą rozproszyć słuchaczy.
 8. Ciekawe funkcje w programie Power Point przydatne podczas wystąpień publicznych.
 9. Urozmaicenie prezentacji Power Point poprzez zdjęcia, rysunki, schematy, tabele, wykresy oraz elementy – audio i video.
 10. Warsztaty przy komputerach z wykorzystaniem programu Power Point i Internetu.
 11. Zaprezentowanie przygotowanych materiałów podczas wystąpień publicznych oraz precyzyjna informacja zwrotna na temat prezentacji multimedialnej i wystąpienia.

 

ZJAZD 8 – Techniczny aspekt wystąpień publicznych

 1. Poznanie i przygotowanie sali / sceny i oświetlenia.
 2. Układ krzeseł dla słuchaczy, a nasze główne miejsce na scenie.
 3. Przygotowanie sprzętowe (rzutnik multimedialny i inne rekwizyty).
 4. Zapewnienie sobie swobodnego dostępu do rekwizytów, gadżetów i pomocy prezentacyjnych.
 5. Kontrola czasu prezentacji.
 6. Próba przed dużym i ważnym wystąpieniem publicznym typu gala – warsztat z wystąpień publicznych na dużej auli, precyzyjna konstruktywna krytyka, powtórzenie wystąpienia po otrzymaniu informacji zwrotnej.

 

ZJAZD 9 – Przygotowanie psychiczne

 1. Techniki radzenia sobie z tremą i stresem przed samym wystąpieniem.
 2. Świadomość własnej fizjologii podczas stresu, oraz trafny wybór techniki poradzenia sobie z tremą.
 3. Techniki wyładowania stresu lub nadmiaru emocji przed i po wystąpieniu.
 4. Skupienie na wystąpieniu publicznym pomimo odczuwania tremy.
 5. Techniki budowania koncentracji.
 6. Trening autogenny Schultza.
 7. Trening Jacobsona.
 8. Technika zarzucanie kotwicy.
 9. Budowanie poczucia pewności siebie.
 10. Stan alfa i pozytywna wizualizacja – programowanie udanego wystąpienia.
 11. Warsztaty z wystąpień publicznych opartych o powyższe wskazówki, precyzyjna konstruktywna krytyka, powtórzenie wystąpienia po otrzymaniu informacji zwrotnej.

 

ZJAZD 10 – Wystąpienia publiczne w praktyce

 1. Rodzaje powitań i pożegnań.
 2. Techniki czytania z kartki.
 3. Techniki mówienia z pamięci.
 4. Wykorzystywanie talentu aktorskiego i anegdot (storytelling) w wystąpieniach publicznych.
 5. Przebojowe wypowiedzi jako urozmaicenie wystąpień publicznych i pozostanie w pamięci słuchaczy na długi czas.
 6. Zagadywanie słuchaczy jako forma zjednania sobie publiczności.
 7. Komunikacja z słuchaczami podczas wystąpień publicznych poprzez pytania i pytania retoryczne.
 8. Przekazywanie i wzbudzanie emocji w wystąpieniach publicznych.
 9. Warsztaty z wystąpień publicznych opartych o powyższe wskazówki, precyzyjna konstruktywna krytyka, powtórzenie wystąpienia po otrzymaniu informacji zwrotnej.