Szkolenie przeznaczone jest dla Radnych i Polityków, którzy startują do wyborów samorządowych 21 października 2018,  oraz wezmą udział w II turze wyborów na włodarzy (wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast) dwa tygodnie później – 4 listopada 2018 roku.

Co dalej, Panie Prezydencie?

Program 2-dniowego szkolenia:

 1. Przygotowanie do wystąpienia publicznego.
 2. Prelekcja, przemówienie, wystąpienie.
 3. Przygotowanie do wywiadu w radiu i telewizji.
 4. Przygotowanie do wywiadu prasowego, autoryzacja wypowiedzi.
 5. Podstawy pracy z mikrofonem.
 6. Podstawy pracy z kamerą.
 7. Jak mówić, żeby nas słuchano? Czyli jak zdobyć zainteresowanie i utrzymać uwagę słuchaczy.
 8. Temat wystąpienia, cele prowadzącego, a potrzeby słuchaczy. Przygotowanie tekstu wystąpienia.
 9. Język wypowiedzi zależny od grona odbiorców wystąpienia publicznego. Poprawność językowa w wystąpieniach publicznych.
 10. Najczęstsze językowe błędy, maniery i naleciałości lokalne.
 11. Sztuka udzielania odpowiedzi na trudne pytania. Trudne pytanie czy trudny pytający?
 12. Uważne słuchanie rozbudowanych pytań i precyzyjne udzielanie odpowiedzi.
 13. Samoobrona przed manipulacją, prowokacją, złośliwością, atakami, zaczepkami, podtekstami i wrogością.
 14. Mowa ciała czyli nieświadoma komunikacja podczas wystąpienia publicznego.
 15. Tempo mówienia, znaczenie pauzy podczas wystąpień publicznych. Intonacja, artykulacja, akcenty w wystąpieniach publicznych. Dykcja podczas wystąpień publicznych.
 16. Techniki czytania z kartki. Techniki mówienia z pamięci.
 17. Radzenie sobie z własnymi pomyłkami i wpadkami. Jak poradzić sobie z nagłą „pustką w głowie”?
 18. Pierwsze wrażenie podczas wystąpienia publicznego. Wygląd i ubiór najlepiej dopasowany do okoliczności.
 19. Techniki radzenia sobie z tremą i stresem przed samym wystąpieniem. Skupienie na wystąpieniu publicznym pomimo odczuwania tremy. Budowanie poczucia pewności siebie.
 20. Warsztaty z wystąpień publicznych opartych o powyższe wskazówki, precyzyjna konstruktywna krytyka, powtórzenie wystąpienia po otrzymaniu informacji zwrotnej.

Wykładowca:

Paweł Koch – Magister politologii w specjalności administracja samorządowa – absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu; Pracownik samorządowy z dwunastoletnim stażem (Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie) – w tym kierowanie pracami Gminnego Centrum Informacji oraz Samorządowej Agencji Pośrednictwa Pracy; Radny Rady Miejskiej w Trzemesznie (2002-2006); Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego (2006-2010); Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego (2007-2010); Pomysłodawca pierwszego w Polsce portalu  i czasopisma www.DlaRadnych.pl (do 2014); Redaktor naczelny czasopisma Dla Sekretarza (2011-2012); Prezes zarządu Sp. z o.o. (2012-2013) – zarządzanie przedsiębiorstwem i pracownikami; Autor części merytorycznej programu komputerowego do obsługi Biura Rady oraz propagator programu „Cyberradni”; Autor projektu programu studiów podyplomowych dla Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu; Prowadzenie usług doradczo – wydawniczych w blisko 500 JST w całym kraju; Coach – sesje z kandydatami na radnych, nowo wybranymi  wójtami i burmistrzami w zakresie organizacji pracy, budowania wizerunku, etc.; Trener szkoleniowiec – blisko 500 godzin szkoleniowych w jednostkach administracji publicznej z zakresu: Kreowanie wizerunku, Wystąpienia publiczne, Komunikacja w urzędzie, Komunikacja interpersonalna i profesjonalna obsługa klienta, Obsługa sekretariatu, Komunikacja z podmiotami samorządowymi, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przywództwo, Zarządzanie zespołem, Motywowanie, Rozwiązywanie problemów i konfliktów, Zarządzanie sobą oraz pracownikami w sytuacjach trudnych i wymagających zwiększonej mobilizacji, Dialog zamiast monologu – metoda osiągnięcia celu, Warsztat radnego od A do Z; Autor: Zeszytów historycznych dla dzieci „Podróże po historii – Gniezno i Trzemeszno (2001), Kompendium wiedzy samorządowej dla radnych (2010), Vademecum radnego – wystąpienia publiczne (2011), Stop bezradności radnych we współpracy z Jerzym Stępniem i Tomaszem Kammelem (2013), Artykułów w prasie fachowej: „Gazeta samorządu i administracji”, „Wspólnota”, Wójt i jego gmina, Sekretarz i organizacja urzędu, Dla Sekratarza.pl, DlaRadnych.pl; Blogów i felietonów politycznych. Samorządowy pasjonat. Z głową otwartą na nowe rozwiązania i pomysły oraz z odwagą robienia czegoś, czego nie robili do tej pory inni.

Cena szkolenia: 2900,00 zł brutto

Maksymalna ilość uczestników: 12 osób

Sztuka Wystąpień Publicznych dla Radnych i Polityków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *