Aż 100% szkoły stanowią ćwiczenia praktyczne przed mikrofonem i kamerą w formie scenek, odgrywania ról, symulacji, pracy w grupach, dyskusji moderowanych, burz mózgów, treningów umiejętności, analizowania studium przypadków, udzielania informacji zwrotnych, konstruktywnej krytyki oraz obserwacji swoich własnych wystąpień a także nagrań innych osób. W trakcie warsztatów wszelkie wystąpienia przed mikrofonem lub kamerą są rejestrowane w celu późniejszego omówienia, zobrazowania efektów pracy, a także wskazania kierunku dalszego rozwoju. Po każdym zjeździe otrzymasz swoje wystąpienia po to, by móc w zaciszu domowym samemu wychwycić swoje zachowania lub błędy, które denerwują Cię bądź wymagają doszlifowania. Dzięki licznym nagraniom będziesz mógł pracować nad sobą w domu, a efekty ćwiczeń zaprezentować na kolejnych zjazdach.